My-Comp logo Felrapporter
  Senast ändrad: Thu Jan 20 23:09:59 2000
 

Listan är sorterad i alfabetisk ordning efter status. Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på önskad kolumnrubrik.

Rapport Program Senast ändrad Status
Ljud för rätt korsord trots fel ifyllt Lösa (XBraille) Sat Oct 9 17:56:25 1999 Åtgärd pågår
Oväntad markörflyttning i rutnätet Lösa (DOS) Wed Feb 17 20:39:55 1999 Åtgärdat
Inget ljud vid 2 ord på samma rad Korsord (DOS) Sun Feb 7 21:42:55 1999 Åtgärdat
Versal-problem Lösa (DOS) Sun Feb 7 21:45:48 1999 Åtgärdat
Stora korsord blir inte korrekt uppritade Lösa (DOS) Tue Feb 16 14:53:13 1999 Åtgärdat
Ljudproblem i Windows 95 Lösa (XBraille) Mon May 17 19:30:00 1999 Åtgärdat
Ofullständigt filnamn ger konstiga tecken Lösa (DOS) Tue Feb 16 16:48:45 1999 Åtgärdat
Felmeddelande DMA Buffer allocation failed Lösa (XBraille) Thu Jan 20 23:09:23 2000 Verifierat
Felaktiga uppgifter i installationsdokumentet Dokumentation till XBraille Mon May 17 18:40:40 1999 Verifierat
Inget ljud i korsord på diskett Lösa (XBraille) Sat May 22 12:57:17 1999 Verifierat
Fastnar i läget om programmet Lösa (XBraille) Sun May 23 20:00:54 1999 Verifierat
 

Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.