My-Comp logo Felrapport för Lösa (DOS)
Version 1.0 beta 5
Stora korsord blir inte korrekt uppritade
 
Status: Åtgärdat
Senast ändrad: Tue Feb 16 14:53:13 1999

Felrapport

Rapporterat: 15 Feb 99 15:55:17
Plattform: Windows NT 4.0
Plattformsversion: -
Utförlig beskrivning: Korsord som i rutnätet tar upp ungefär 25 rader och/eller 25 kolumner eller mer blir inte korrekt uppritade i rutnätet.
Gör så här för att åstadkomma fenomenet: Konstruera ett korsord med fler än 25 rader och 25 kolumner. Hämta in det med LÖSA och titta på det i rutnätet.

Åtgärd

Beskrivning: Fixat. 
Version som beräknas innehålla åtgärden: 1.0 beta 6 


Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.