My-Comp logo Felrapport för Lösa (XBraille)
Version 1.0
Ljudproblem i Windows 95
 
Status: Åtgärdat
Senast ändrad: Mon May 17 19:30:00 1999

Felrapport

Rapporterat: 16 May 99 21:25:24
Plattform: Windows 95
Plattformsversion: -
Utförlig beskrivning: När man skriver in sista bokstaven i ett ord i ett korsord med ljud för rätt ord på en maskin med Windows 95 får man inget ljud utan i stället texten "DMA Buffer allocation failed".
Gör så här för att åstadkomma fenomenet: Installera XBraille version 1.0 på en dator med Windows 95.
Starta LÖSA. Hämta in exempelkorsordet bamse.xwd. Skriv in de rätta bokstäverna för vågrät 1; "BAMSE".
När E:t skrivits in står texten "BAMSDMA buffer allocation failed" på raden för vågrät 1 i korsordet.

Åtgärd

Beskrivning: Fel i filen LÖSA.PIF fixat. Felet gjorde att ljuduppspelaren för DOS användes trots att programmet kördes under Windows 95. Dessutom är filen PLAY.BAT justerad så att ljuduppspelaren väntar till ljudet är färdigspelat innan LÖSA återfår kontrollen under Windows 95/98. 
Version som beräknas innehålla åtgärden: Självuppackande fil från 17 maj, 1999. 


Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.