My-Comp logo Felrapport för Lösa (DOS)
Version 1.0 beta 5
Oväntad markörflyttning i rutnätet
 
Status: Åtgärdat
Senast ändrad: Wed Feb 17 20:39:55 1999

Felrapport

Rapporterat: 15 Feb 99 16:19:55
Plattform: Windows NT 4.0
Plattformsversion: -
Utförlig beskrivning: I rutnätet: Om markören står i en ruta som ingår i ett ord som inte går från vänster till höger på skärmen och det samtidigt finns ett ord från vänster till höger på samma rad till vänster om markören och man trycker HOME flyttar markören till första rutan i det ord som står till vänster om markören. Markören borde bli kvar i samma ruta.
Gör så här för att åstadkomma fenomenet: Ta t ex detta korsord:
FEL   R  

BADDRÄKT
B T
T

Antag att markören står i rutan med 'R' i det lodräta ordet "RÄTT". Tryck HOME och markören flyttar till 'F' i det vågräta ordet "FEL".

Åtgärd

Beskrivning: Fixat. Markören flyttar nu till början av det ord markören står i, även om denna riktning inte är vänster till höger på skärmen. Finns det flera ord genom aktuell ruta väljs den riktning som först kommer att bli vänster till höger, om man hade tryckt TAB. Orienteringen på rutnätet ändras inte. Samma problematik fanns för tryck på END. Även detta fixat. 
Version som beräknas innehålla åtgärden: 1.0 beta 6 Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.