My-Comp logo Felrapport för Lösa (XBraille)
Version 1.0
Inget ljud i korsord på diskett
 
Status: Verifierat
Senast ändrad: Sat May 22 12:57:17 1999

Felrapport

Rapporterat: 17 May 99 23:07:21
Plattform: MS-DOS
Plattformsversion: -
Utförlig beskrivning: Om man hämtar/sparar på diskett ändras dosens aktiva katalog till A:. Det innebär bl a att ljuden inte spelas upp om man inte lagt till "C:\XBRAILLE\" framför både uppspelare i LÖSA.INI och ljuden i själva korsordsfilerna. När man avslutar XBRAILLE måste man även komma ihåg att återvända till C:.
Gör så här för att åstadkomma fenomenet: -

Åtgärd

Beskrivning: Ingen åtgärd har vidtagits än. 
Version som beräknas innehålla åtgärden:  


Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.