My-Comp logo Felrapport för Dokumentation till XBraille
Version 1.0
Felaktiga uppgifter i installationsdokumentet
 
Status: Verifierat
Senast ändrad: Mon May 17 18:40:40 1999

Felrapport

Rapporterat: 17 May 99 18:35:09
Plattform: Windows 95
Plattformsversion: -
Utförlig beskrivning: I dokumentet "Installera.doc" står att den självuppackande filen heter XBraille.exe. Det är inte sant. Laddar man ner standardförslaget med program och basdokumentation i Windows 95-förpackning heter filen "XBraille_Program_Dokument_minimum.exe".
Listan med ingående filer stämmer inte heller. T ex finns inte filen LÖSA.PIF med i listan.
Gör så här för att åstadkomma fenomenet: -

Åtgärd

Beskrivning: Ingen åtgärd har vidtagits än. 
Version som beräknas innehålla åtgärden:  


Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.