My-Comp logo Felrapport för Lösa (XBraille)
Version 1.0
Fastnar i läget om programmet
 
Status: Verifierat
Senast ändrad: Sun May 23 20:00:54 1999

Felrapport

Rapporterat: 23 May 99 19:54:32
Plattform: MS-DOS
Plattformsversion: -
Utförlig beskrivning: Man kan fastna i läget "Om programmet" så att man inte kan komma tillbaka till korsordet man håller på att lösa.
När man trycker på ESCi menyn kommer man tillbaka till Om programmet, istället för tillbaka till korsordet, som man brukar.
Gör så här för att åstadkomma fenomenet: Starta LÖSA. Hämta in ett korsord. Tryck ESC för att komma till menyn. Tryck F1 för att komma till Om programmet. Tryck ENTER för att komma tillbaka till menyn.
Nu kommer ett tryck på ESC att göra att man kommer tillbaka till Om programmet. Man sitter fast.

Åtgärd

Beskrivning: Ingen åtgärd har vidtagits än. 
Version som beräknas innehålla åtgärden:  


Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.