My-Comp logo Felrapport för Korsord (DOS)
Version 1.0 alfa 5
Inget ljud vid 2 ord på samma rad
 
Status: Åtgärdat
Senast ändrad: Sun Feb 7 21:42:55 1999

Felrapport

Rapporterat: 4 Oct 98 20:14:29
Plattform: -
Plattformsversion: -
Utförlig beskrivning: Om man har mer än ett ord på samma rad får man inget rätt-ljud för första ordet. Om orden "går ihop" får man inte heller ordet highlighted i listan förrän bägge orden lösts.
Gör så här för att åstadkomma fenomenet: Prova BOK.XWD, fyll i ord 4= bok efter k kommer markören till det lodräta ordet badkar och inget "rätt-ljud" kommer.

Åtgärd

Beskrivning: Fixat. 
Version som beräknas innehålla åtgärden: 1.0 beta 2 


Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.