My-Comp logo Förbättringsförslag
  Senast ändrad: Thu Oct 7 18:16:23 1999
 

Listan är sorterad i omvänd kronologisk ordning. Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på önskad kolumnrubrik.

Rapport Program Senast ändrad Status
Förenklad installation av XBraille under Windows 95 Lösa (XBraille) Sun May 16 21:38:35 1999 Verifierat
Vinklade ord Lösa (DOS) Thu Mar 11 15:30:53 1999 Verifierat
Korsordsfiler utan de riktiga orden Lösa (DOS) Thu Mar 11 15:30:19 1999 Verifierat
Uppritningen i rutnätet går långsamt Lösa (DOS) Tue Feb 16 14:56:33 1999 Åtgärdat
Markering av rätt Korsord (DOS) Sun Feb 7 22:14:34 1999 Åtgärdat
Praktiska problem med ifyllnad Korsord (DOS) Sun Feb 7 22:12:20 1999 Åtgärdat
Fundering på inmatningsordning Korsord (DOS) Sun Feb 7 22:11:02 1999 Åtgärdat
 

Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.