My-Comp logo Förbättringsförslag för Lösa (DOS)
Version Annan (ange i beskrivningen)
Korsordsfiler utan de riktiga orden
 
Status: Verifierat
Senast ändrad: Thu Mar 11 15:30:19 1999

Förbättringsförslag

Rapporterat: 11 Mar 99 15:20:34
Plattform: MS-DOS
Plattformsversion: -
Utförlig beskrivning: Man skulle kunna använda korsordsfilformatet för "korsordstävlingar", dvs sådana som brukar finnas i tidningarna. Om man nämligen tillåter att värdet "ord =" inte anges i ordsektionen; det måste man idag.
Sådana korsordsfiler kan naturligtvis inte rättas av programmet under tiden man löser dem, men det var ju inte meningen heller.
Gör så här för att åstadkomma fenomenet: -

Åtgärd

Beskrivning: Ingen åtgärd har vidtagits än. 
Version som beräknas innehålla åtgärden:  


Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.