My-Comp logo Förbättringsförslag för Lösa (XBraille)
Version 1.0
Förenklad installation av XBraille under Windows 95
 
Status: Verifierat
Senast ändrad: Sun May 16 21:38:35 1999

Förbättringsförslag

Rapporterat: 16 May 99 21:31:39
Plattform: Windows 95
Plattformsversion: -
Utförlig beskrivning: Det vore bra med ett enklare installationsförfarande av XBraille på en maskin med Windows 95.
T ex skulle ett installationsprogram kunna lägga till LÖSA och SKAPA på Start-menyn.
Det skulle också kunna koppla xwd-filer så att LÖSA automatiskt startades när man dubbelklickar på en xwd-fil i utforskaren.
Gör så här för att åstadkomma fenomenet: -

Åtgärd

Beskrivning: Ingen åtgärd har vidtagits än. 
Version som beräknas innehålla åtgärden:  


Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.