My-Comp logo Förbättringsförslag för Lösa (DOS)
Version Annan (ange i beskrivningen)
Vinklade ord
 
Status: Verifierat
Senast ändrad: Thu Mar 11 15:30:53 1999

Förbättringsförslag

Rapporterat: 11 Mar 99 15:24:00
Plattform: MS-DOS
Plattformsversion: -
Utförlig beskrivning: Många korsord som publiceras i tidningarna innehåller ord som är vinklade, dvs de byter riktning en eller flera gånger. T ex ett ord som börjar i vågrät riktning kan i fjärde bokstaven fortsätta i lodrät riktning.
Det vore bra om man kunde hantera sådana korsord också.
Gör så här för att åstadkomma fenomenet: -

Åtgärd

Beskrivning: Ingen åtgärd har vidtagits än. 
Version som beräknas innehålla åtgärden:  


Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.