My-Comp logo Förbättringsförslag för Korsord (DOS)
Version 1.0 alfa 5
Fundering på inmatningsordning
 
Status: Åtgärdat
Senast ändrad: Sun Feb 7 22:11:02 1999

Förbättringsförslag

Rapporterat: 4 Oct 98 20:24:21
Plattform: -
Plattformsversion: -
Utförlig beskrivning: När jag löser ett korsord gör jag det normalt område för område. Programmet gör ett försök att ordna orden i relevant ordning, och detta är säkert ofta bra. De korsord jag matat in nu hade nog varit bättre i den ordningen jag skrev in dem.
Gör så här för att åstadkomma fenomenet: Testa att fylla i de korsord jag skickar till dig idag...

Åtgärd

Beskrivning: Fixat. Man kan ange "uppräkningsordningen" för orden på två sätt. Antingen den ordning de står i korsordsfilen eller deras riktning och position i rutnätet. Man styr vilken ordning det blir med ett värde i korsordsfilens [Allmänt]-sektion: "Uppräkningsordning = som i filen" eller "Uppräkningsordning = som i rutnätet". 
Version som beräknas innehålla åtgärden: 1.0 alfa 6 


Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.