My-Comp logo Förbättringsförslag för Lösa (DOS)
Version 1.0 beta 5
Uppritningen i rutnätet går långsamt
 
Status: Åtgärdat
Senast ändrad: Tue Feb 16 14:56:33 1999

Förbättringsförslag

Rapporterat: 15 Feb 99 16:01:22
Plattform: Windows NT 4.0
Plattformsversion: -
Utförlig beskrivning: När programmet ritar upp korsordet i rutnätet går det väldigt långsamt. Det är speciellt besvärande om korsordet är stort.
Gör så här för att åstadkomma fenomenet: Hämta in ett "stort" korsord (> 10K). Byt till rutnätsläget.

Åtgärd

Beskrivning: Uppritningen har snabbats upp ca 4 ggr. 
Version som beräknas innehålla åtgärden: 1.0 beta 6 


Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.