My-Comp logo Förbättringsförslag
  Senast ändrad: Thu Oct 7 18:16:25 1999
 

Listan är sorterad i alfabetisk ordning efter status. Du kan ändra sorteringsordningen genom att klicka på önskad kolumnrubrik.

Rapport Program Senast ändrad Status
Uppritningen i rutnätet går långsamt Lösa (DOS) Tue Feb 16 14:56:33 1999 Åtgärdat
Praktiska problem med ifyllnad Korsord (DOS) Sun Feb 7 22:12:20 1999 Åtgärdat
Markering av rätt Korsord (DOS) Sun Feb 7 22:14:34 1999 Åtgärdat
Fundering på inmatningsordning Korsord (DOS) Sun Feb 7 22:11:02 1999 Åtgärdat
Vinklade ord Lösa (DOS) Thu Mar 11 15:30:53 1999 Verifierat
Korsordsfiler utan de riktiga orden Lösa (DOS) Thu Mar 11 15:30:19 1999 Verifierat
Förenklad installation av XBraille under Windows 95 Lösa (XBraille) Sun May 16 21:38:35 1999 Verifierat
 

Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.