My-Comp, Software Development Revisionshistoria för XBrailleTM
  Senast uppdaterad den 17:e maj 1999.

Inledning

Denna sida beskriver vilka ändringar som gjorts i XBrailleTM och när dessa ändringar gjordes.

Mer information

Du kan få mer information om nya versioner av program och/eller dokumentation genom att prenumerera på e-postinformation om XBrailleTM

Problem och synpunkter

Om du får problem med programmen eller har förslag på förbättringar, kan du lämna dessa på My-Comps kundtjänst-sidor.

Gjorda ändringar

Datum Beskrivning
17 maj 1999 Åtgärdat felet Ljudproblem i Windows 95.

Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.