My-Comp, Software Development XBrailleTM
Programsvit för att lösa och skapa korsord på datorn
  Senast uppdaterad den 17:e maj 1999.

In English

Översikt

XBrailleTM är en programsvit för att hantera korsord på datorn.

Programmen är framtagna för att underlätta både lösande och skapande av korsord för blinda datoranvändare.

För närvarande innehåller programsviten två program, LÖSA och SKAPA. Bägge programmen är MS-DOS®-program, som även går att köra under Windows® 3.x/95/98/NT.

Bägge programmen togs fram inom projektet "Pedagogiska program för gravt synskadade skolelever". Detta genomfördes av Stiftelsen Hadar med finansiering från Stiftelsen för Kunskap och Kompetensutveckling. Mer information finns på www.hadar.amu.se/marie.

Både LÖSA och SKAPA, får tack vare finansieringen från KK-Stiftelsen kopieras och spridas fritt inom Sverige.

Ladda ner programmen

Du kan ladda ner den senaste versionen av XBrailleTM från Ladda ner XBraille.

För att se vilka ändringar som gjorts i de olika versionerna se Revisionshistoria för XBraille-sidan.

Programmen är komprimerade och packade i en självuppackande fil. Efter att Du laddat ner filen ska Du köra den som då packar upp de ingående programmen och/eller dokumenten.

Problem och synpunkter

Om du får problem med programmen eller har förslag på förbättringar, kan du lämna dessa på My-Comps kundtjänst-sidor.

Beskrivning av programmen

I nedanstående tabell finns länkar till den webbaserade versionen av dokumentationen som går bra att läsa direkt i Din webbläsare.

Du kan också ladda ner dokumentationen i antingen MS-Word97- eller MS-DOS Text-format. Det gör Du från Ladda ner XBraille-sidan.

Dokument Kommentar
Installera Beskrivning av hur du installerar XBrailleTM och hur hjälpmedel kan anpassas.
Losa_lathund Enkel lathund för att komma igång att lösa korsord.
Losa_manual Mera omfattande manual med de flesta möjligheterna som finns i LÖSA.
Skapa_lathund Enkel lathund för att komma igång att skapa korsord med SKAPA.
Skapa_manual Mera omfattande manual med de flesta möjligheterna som finns i SKAPA.
Skapa_manuellt Manual som beskriver hur du i en ordbehandlare kan skapa avancerade och stora korsord.
Teknisk_beskrivning En komplett beskrivning av alla funktioner i XBrailleTM.

Dokumentformat

Dokumentformat Kommentar
MS-DOS-text Går bra att läsa med MS-DOS-baserade ordbehandlingsprogram.
MS-Word 97 Gratis läsare för denna typ av dokument kan hämtas här för Windows 95/98/NT eller här för Windows 3.x.

Mer information

Du kan få mer information om nya versioner av program och/eller dokumentation genom att prenumerera på e-postinformation om XBrailleTM.


Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.