My-Comp logo Rapportformulär
  Senast ändrad den 18:e april 1999.

Detta formulär använder Du för att skicka en rapport om fel, förbättringsförslag, etc om något av My-Comps program direkt till My-Comps kundtjänst.

Gör så här:


1. Kort beskrivning:

2. Ditt namn: (Ange gärna även e-postadress)

3. Produkt:

4. Programversion:

5. Rapporttyp:

6. Vilken plattform kör du på: (Välj en eller flera i listan)

7. Plattformsversion(er): (om inte redan angivet i listan ovan)

8. Utförlig beskrivning:

9. Gör så här för att åstadkomma fenomenet:

10. Skicka rapporten även till: (e-postaddress(er))


Copyright © 1999, My-Comp. All rights reserved.